รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

เราคือ บริษัทติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม  บริษัท ยินดีรับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกิจน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ราคาถูกไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ พร้อมแบบโรงงานน้ำดื่ม  บริการให้คำปรึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ลงทุนเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำดื่ม หรือระบบผลิตน้ำดื่มจะถูกออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะกว่า 15 ปี ! สามารถมั่นใจในคุณภาพได้เลย ฟรี ! ค่าออกแบบโรงน้ำดื่ม

บริการออกแบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม ทำแผนผังวางโครงสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มฟรี ! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ผู้ที่อยากเปิดโรงน้ำดื่มลดต้นทุนทางการติดตั้งได้เป็นอย่างดี 100%

มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบน้ำอุปโภค-บริโภค และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วประเทศไทยมานาน

– ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และการจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำ
– จัดสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
– จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำทุกชนิด
– จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และไส้กรองน้ำชนิดต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำจากทั้งใน และต่างประเทศ
– จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
– จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

Login