56 / 100

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม  สำหรับผลิตขายหรือจำหน่าย