63 / 100

เปิดโรงงานผลิตน้ําดื่มต้องเตรียมอะไรบ้าง ด้วยสถาณการณ์โควิค19 ที่กำลังระบาดหลายๆคนเบื่องานประจำหรือบางคนอาจมอง หาธุรกิจเสริมเพิ่มเติม ธุรกิจน้ำดื่ม